ศูนย์รวมเครื่องมือวัดในห้องแล็บ งานอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม   และอุปรณ์ที่ใช้ในห้องแล็บจำนวนมาก สารเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์ อาหารเลี้ยงเชื้อ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สารเคมี วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ต้องการใบเสนอราคา

โทร 02-000-1533

จำหน่ายเครื่องมือวัดในห้องแล็บ งานอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องแล็บจำนวนมาก สารเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์ อาหารเลี้ยงเชื้อ

ต้องการสอบถามติดต่อ 02-000-1533

บริการให้ข้อมูลพร้อมติดตั้ง

2

บริการจัดส่งทั่วประเทศ

delivery

บริการหลังการขาย

tools-15539_640