ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง

฿800.00

ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง

รุ่น : 
ยี่ห้อ : 
ราคาปกติ : 800 บาท
โทรติดต่อสอบถามเพื่อรับราคาโปรโมชั่น

 

รายละเอียดสินค้า และวิธีการทดสอบ :

 • การดื่มน้ำหรือบริโภคน้ำแข็งที่ไม่สะอาด เป็นสาเหตุของโรคทางเดินอาหารหรือโรคอาหารเป็นพิษ โคลิฟอร์มเป็นเชื้อบักเตรีชนิดหนึ่ง ซึ่งถ้าตรวจพบเชื้อโคลิฟอร์มปนเปื้อนในน้ำหรือน้ำแข็งจะเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าน้ำแข็งนั้นไม่สะอาดไม่สมควรนำมาใช้บริโภค#ประโยชน์ของชุดทดสอบชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็งใช้ตรวจสอบเบื้องต้นว่า น้ำและน้ำแข็งมีการปนเปื้อนของเชื้อบักเตรีชนิดโคลิฟอร์มเกินมาตรฐานหรือไม่ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคอาหารเป็นพิษและวิธีการทดสอบ 
 • ผู้ตรวจสอบเช็ดมือทั้ง 2 ข้าง และเช็ดปากภาชนะบรรจุตัวอย่าง
     ให้ทั่วด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์
 • เขย่าภาชนะบรรจุตัวอย่างแรงๆอย่างน้อย 25 ครั้ง
 • ฉีกซองหลอดฉีดยาตรงรอยฉีกแล้วดึงหลอดฉีดยาออกจากซอง(ระวังการปนเปื้อนของเชื้อจากภายนอกอย่าให้ส่วนล่างของหลอ  ฉีดยาสัมผัสกับมือผู้ตรวจสอบหรือสิ่งอื่นๆ ในขั้นตอนที่ 3 ถึง 4)
 • ดูดตัวอย่างน้ำ 1 ซีซี (1 ml.) แล้วฉีดลงบนกระดาษทดสอบ โดยให้ปลายหลอดฉีดยาแตะถูกกระดาษทดสอบ
   (ระวังอย่าให้มือแตะถูกกระดาษทดสอบ)
 • รีดอากาศออกจากซองกระดาษทดสอบเบาๆแล้วปิดซองให้สนิท
 • เก็บซองกระดาษทดสอบในที่มืด เช่นลิ้นชักหรือห่อด้วยกระดาษ ทึบแสง ที่อุญหภูมิห้องนาน 24 ชั่วโมง

 

ติดต่อสอบถาม และสั่งชื้อ 098-8254702 ,095-5206999

http://download manual